Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 23 2007, 12:18 PM CET

Tele2 ger infrastrukturministern sitt stöd

Tele2 ger efter ett möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson sitt fulla stöd till regeringens arbete för en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden.
Tele2 har träffat infrastrukturminister Åsa Torstensson för att påtala behovet av omedelbara åtgärder för att förbättra konkurrensen på bredbandsmarknaden i Sverige.
 
Tele2:s uppfattning är att TeliaSonera agerar på ett sätt som begränsar andra operatörers tillgång till accessnätet.
 
- Vi har presenterat vår bild av problemet och framfört att TeliaSoneras agerande får allvarliga konsekvenser. Bristen på konkurrens skadar naturligtvis TeliaSoneras konkurrenter men den drabbar framförallt konsumenter, företag och Sverige som IT-nation. Infrastrukturminister Åsa Torstensson visade vid mötet en stor förståelse för problemet, säger Niclas Palmstierna, VD för Tele2 Sverige.
 
Grundproblemet är att TeliaSonera är vertikalt integrerat, det vill säga att bolaget är grossist och återförsäljare samtidigt.
 
- Vi har presenterat en rad exempel för ministern som entydigt visar att TeliaSonera inte förmår hantera sina dubbla roller inom ramen för dagens regelverk. Vidare har vi påpekat att TeliaSonera, trots att man på olika sätt sagt sig vilja medverka till en bättre konkurrens, i praktiken inte genomfört några verkningsfulla förändringar alls, förklarar Niclas Palmstierna.
 
Tele2 är mycket positivt till det arbete regeringen och PTS bedriver i syfte att möjliggöra en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden.
 
- Vi ser mycket positivt på regeringens strävan att åstadkomma en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden och att regeringen aktivt tagit tag i frågan om funktionell separation av TeliaSonera enligt de riktlinjer som tidigare presenterats av Post- och telestyrelsen. Vi har fått försäkringar från Åsa Torstensson om att regeringen hanterar frågan skyndsamt. Efter mötet fäster vi därför stora förhoppningar till regeringens ambition att snabbt och resolut fatta de beslut som måste till för att komma till rätta med den bristfälliga konkurrensen på bredbandsmarknaden, sammanfattar Niclas Palmstierna.
 
______________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
 
Niclas Palmstierna, VD Tele 2 Sverige, tel 08-56 26 40 00

Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.