Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 24 2007, 3:51 PM CET

Tele2 stödjer PTS förslag om separation

Tele2 ställer sig bakom Post och Telestyrelsens förslag om att införa ett regelverk som innebär att legala krav kan ställas på en funktionell separation av TeliaSonera. Samtidigt påtalar Tele2 möjligheten att staten genom sitt ägarinflytande kan driva igenom en strukturell separation av bolaget. Detta framgår i Tele2:s remissvar på PTS rapport "Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation" som lämnas till Näringsdepartementet idag.
Tele2 har länge verkat för att en regelförändring kommer till stånd som innebär en separation av accessnätet från TeliaSonera. Bakgrunden är den bristande konkurrensen på bredbandsmarknaden som har sin grund i TeliaSoneras dubbla roller som operatör och försäljare av grossistprodukter.
 
Tele2 pekar i sitt remissvar på hur TeliaSonera agerat för att förhindra att andra operatörer får tillgång till accessnätet på lika villkor. Detta leder till att Sverige hamnat efter i internationella jämförelser över bredbandsutbyggnad och att många konsumenter tvingas betala mer än de skulle behöva för sina bredbandsabonnemang. Bland annat visar OECD:s statistik över bredbandspenetration att Sverige tappat sin topplacering och numera ligger efter de övriga nordiska länderna. 
 
-        TeliaSonera har på ett flagrant sätt agerat för att kringgå det regelverk som finns idag. De har medvetet begränsat andra operatörers möjlighet att få tillträde till bolagets fibernät. Om Sverige ska återta sin plats som en ledande IT-nation kan inte TeliaSonera få fortsätta sätta käppar i hjulet för en sund konkurrens. Det enda raka är att separera bolagets grossist- och operatörsverksamhet från varandra, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
TeliaSonera har idag meddelat att de beslutat om att bilda ett eget bolag för koppar- och fibernäten samt kanalisation. Tele2 välkomnar TeliaSoneras besked men poängterar samtidigt att detta inte på något sätt förtar behovet av verkningsfull lagstiftning i enlighet med PTS förslag.
 
Tele2 understryker också vikten av att ett nytt regelverk blir ett entydigt och kraftfullt verktyg med tydliga befogenheter för de myndigheter som är satta att övervaka att TeliaSonera efterlever systemet. På ett antal punkter anser Tele2 att PTS förslag bör bli skarpare. Inte minst gäller det frågan om vad den nya separerade enheten skall omfatta. I denna del vill Tele2 ha tydligare gränsdragningar än de som PTS föreslår.
 
Tele2 betonar också att det är viktigt att regeringen inte tappar tempo utan att ett nytt regelverk kommer till stånd så fort som möjligt. Tidsaspekten blir allt mer pressande eftersom det finns tecken på att tillv��xten på bredbandsmarknaden nu börjar avta. I en stagnerande marknad tenderar det att vara svårt att förändra de marknadsandelar som etablerats under marknadens tillväxtfas.
 
-        Det är givetvis bra att TeliaSonera dragit slutsatsen att de måste separera sina verksamheter och föra över infrastrukturen i ett eget bolag. Men det innebär inte att regeringen nu kan luta sig tillbaka, utan jag förutsätter att regeringen agerar snabbt för att få till stånd ett robust regelverk som innebär att en sund konkurrens blir möjlig också på bredbandsmarkanden, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel 08-56 26 40 00 eller
Jonas Bengtsson, Chefsjurist Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 46 78
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 19 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.