Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 20 2007, 9:44 AM CET

Tele2 välkomnar besked om separation

Tele2 välkomnar regeringens beslut att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att komma med förslag till en separation av TeliaSoneras accessnät. Tele2 har under en längre tid argumenterat för att en separation av accessnätet från TeliaSoneras övriga verksamhet är nödvändig för att skapa en rimlig konkurrens på bredbandsmarknaden.
Regeringen beslutade på torsdagen att ge PTS i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag till reglering om en vertikal separation av TeliaSonera.
 
- Vi välkomnar regeringens beslut. TeliaSonera har under många år agerat på ett sätt som förhindrat konkurrens på lika villkor på den svenska bredbandsmarknaden. Uppdraget till PTS visar att man i regeringen förstått vidden av problemet och att man också insett att den enda vägen ut ur dagens bedrövliga situation är en separation av accessnätet från TeliaSoneras övriga verksamhet, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige, i en kommentar till regeringens beslut.
 
I PTS uppdrag ingår att utreda möjligheten att låta TeliaSonera göra specifika bindande åtaganden för att på så sätt undvika en situation där staten tvingas ålägga TeliaSonera att genomgå en vertikal separation.
 
- Det viktiga är att separationen blir klar och entydig samt att den vilar på en solid juridisk grund. Om TeliaSonera frivilligt medverkar till att göra processen smidig är det själfallet bra. Det nya systemet måste i alla händelser garantera alla operatörer tillträde till accessnätet på lika villkor och det måste omöjliggöra för TeliaSonera att gynna den egna slutkundsförsäljningen och därmed diskriminera andra operatörer, säger Niclas Palmstierna.
 
- För att nå detta mål krävs att regelverket innehåller befogenheter för myndigheter att noga övervaka att TeliaSonera efterlever systemet. Dessutom fordras möjligheter till snabba och verkningsfulla tvångsåtgärder om TeliaSonera inte lever upp till kraven på likabehandling, framhåller Niclas Palmstierna.
 
PTS får fram till den 15 juni på sig att genomföra sitt uppdrag.
 
- Det är bra att regeringen satt en snäv tidsram på utredningen. För alla Sveriges bredbandskonsumenter, liksom för oss operatörer, är det av största vikt att vi får en snabb process så att en separation förverkligas så fort som möjligt, konstaterar Niclas Palmstierna.
__________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel: 08-56 26 40 00, eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.