Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 16 2007, 8:55 AM CET

Tele2 vill att Skanova separeras från Telia

Tele2 välkomnar den bredbandsstrategi för Sverige som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterade under gårdagen. Men efterlyser samtidigt kraftigare åtgärder för att snabbt få en sund konkurrens på den svenska marknaden.
- Sverige har hamnat rejält på efterkälken när det gäller utbyggnaden av ADSL, och det enda som kan vända utvecklingen är en fullständig separation av Telias nätbolag från moderbolaget, säger Niclas Palmstierna, VD på Tele2 Sverige.
I sin rapport föreslår PTS att det ska upprättas vattentäta skott mellan nätbolaget Skanovas försäljning och Telias övriga verksamhet - en så kallad funktionell separation.
 
- Förslaget är ett steg i rätt riktning men ändå inte tillräckligt. Sverige står vid ett vägskäl. Vill vi fortsättningsvis tillhöra världens främsta IT-nationer måste bredbandsutbyggnaden ges bättre förutsättningar. Då går det inte att ha en operatör som både äger den nödvändiga infrastrukturen, och samtidigt otillbörligen gynnar sig själv i förhållande till övriga operatörer, menar Niclas Palmstierna.
 
PTS vill enligt rapporten inleda en dialog med marknadens aktörer om den mest effektiva vägen fram till en modell för likabehandling.
 
- Dialog fungerar tyvärr inte. Telia har tillåtits obstruera mot tillsynsmyndigheten beslut under flera års tid. Nu krävs det handling. Sveriges befolkning är redan på väg att delas upp i ett A-lag och ett B-lag när det gäller tillgång på bredband, säger Niclas Palmstierna.
 
Tele2 är verksamt i 22 europeiska länder, och i de flesta av dem har samma diskussioner förts kring bredbandsutveckling och de nationella telemonopolens roll.
 
- Ja, vi är mycket pålästa när det gäller den här frågan. Och på Europa-nivå börjar allt fler länder prata om nödvändigheten av att skilja ut accessnätet, berättar Palmstierna.
 
- Det finns positiva exempel på strukturell delning i andra branscher. Se bara på de svenska järnvägarna, där staten äger infrastrukturen via Banverket och upplåter den på lika villkor till fristående operatörer, säger han.
 
Telias stående argument om att företaget inte vill finansiera investeringar åt konkurrenterna, avfärdar Palmstierna som retoriska dimridåer.
 
- Vi har aldrig någonsin sagt oss vara ovilliga att medverka i de investeringar som behöver göras. Redan idag betalar vi, många gånger orimligt höga avgifter, för att få bygga egen ADSL-utrustning i telestationerna, avslutar Niclas Palmstierna. 
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD  Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor...