Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 14 2007, 10:03 AM CET

Välkommet förslag från PTS

- Delseger för svenska folket
Post och Telestyrelsen, PTS, presenterade i dag ett konkret förslag till hur accessnätet ska separeras från TeliaSonera. Tele2 välkomnar förslaget men betonar samtidigt vikten av ett entydigt och kraftfullt regelverk med tydliga befogenheter för myndigheter att övervaka att TeliaSonera efterlever systemet.
Tele2 har under en längre tid arbetat aktivt för en separation av accessnätet från TeliaSonera. Tele2 förordar i första hand en strukturell separation där accessnätet placeras i ett separat bolag, skiljt från TeliaSonera.
 
PTS föreslår i sin utredning istället en funktionell separation, efter förebild av hur man i Storbritannien separerat accessnätet från BT.
 
- Teoretiskt innebär den av PTS föreslagna funktionella separationen att en tydlig åtskillnad skapas mellan TeliaSoneras roll som operatör och dess roll som försäljare av grossistprodukter. Utmaningen blir nu att förmå TeliaSonera att genomföra alla de åtgärder som behövs för att förverkliga denna separation och sedan övervaka att TeliaSonera faktiskt respekterar de interna murarna, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB.
 
Den brittiska modellens framgång förklaras till stor del av att brittiska myndigheter, gentemot BT, kunnat hävda att alternativet till en frivilligt genomförd funktionell separation är en tvångsmässigt genomförd strukturell separation. Motsvarande möjligheter saknas i Sverige.
 
Under våren har PTS genomfört en branschdialog kring en ny modell för likabehandling av operatörer på bredbandsområdet i syfte att försöka finna en väg till en frivilligt genomförd funktionell separation. Denna process har ännu inte varit framgångsrik. PTS har själva konstaterat att det saknats förutsättningar för att på frivillig väg genomföra en funktionell separation av TeliaSonera.
 
- Tyvärr är det inte rimligt att förvänta sig att TeliaSonera ska medverka till att genomföra en funktionell separation om de inte känner sig tvingade. Detta blir en mycket stor utmaning i det fortsatta arbetet. Nu måste fokus sättas på att skapa ett tillräckligt kraftfull regelverk för att förverkliga denna separation, kommenterar Niclas Palmstierna.
 
Tele2 välkomnar ändå PTS förslag som ett viktigt steg på vägen mot den separation av accessnätet som är nödvändig och brådskande. 
 
- Det avgörande är att accessnätet snarast separeras. En lyckad separation kommer att innebära en vitamininjektion för utvecklingen av bredbandet i Sverige. Investeringarna kommer att öka och bredbandskunder kommer att se ett större utbud av bredbandsleverantörer, fler typer av erbjudanden och pressade priser på bredband, avslutar Niclas Palmstierna.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00
Malin Sparf-Rydberg, Informationschef Tele2 Sverige AB, tel 08-56 26 40 25
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.