Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 22 2008, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari-september 2008

Stockholm - onsdagen den 22 oktober 2008 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2008.
Nettoomsättningen uppgick till 9 891 (9 509) Mkr under tredje kvartalet, en ökning med 4 procent.
 
EBITDA för tredje kvartalet 2008 ökade med 28 procent till 2 248 (1 750) Mkr.
 
EBIT för tredje kvartalet 2008 ökade med 62 procent till 1 394 (863) Mkr exklusive poster av engångskaraktär om -950 (-1 319) Mkr huvudsakligen hänförliga till nedskrivningar. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick EBIT till 444 (-456) Mkr.
 
Resultatet uppgick till 160 (-188) Mkr för tredje kvartalet 2008.
 
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,32 (-0,37) kronor för tredje kvartalet 2008.
 
Nettoomsättningen uppgick till 29 192 (30 457) Mkr under de första nio månaderna 2008, en minskning med 4 procent.
 
Resultatet uppgick till 1 022 (-243) Mkr för de första nio månaderna 2008.
 
Resultatet per aktie uppgick till 2,24 (-0,32) kronor för de första nio månaderna 2008.
 
Tele2s nettoskuld uppgick till 5 224 (11 167) Mkr den 30 september 2008, en minskning med 53 procent.
 
Harri Koponen, verkställande direktör och koncernchef för Tele2, kommenterade:
 
"Under de senaste månaderna har jag och min ledningsgrupp arbetat tillsammans med hur koncernen ska utvecklas. Tele2s långsiktiga strategi är densamma, men vi kommer snabba på genomförandet.
 
Tele2 håller på att avsluta den strategiska omstruktureringen av koncernen och går nu in i en fas av förändring. Detta innebär att vår produktportfölj kommer att förändras för att möta kundernas framtida behov. Människor söker mobilitet överallt - och de vill att den ska vara snabb och omedelbar.
 
Kunder betalar bara för värde. Genom större investeringar i täckning, kapacitet och kvalitet kan vi erbjuda våra kunder de bästa produkterna, likväl till de bästa priserna. Mobila tjänster prioriteras och kompletteras därefter med fast bredband och fast telefoni om det finns affärslogik.
 
Tele2 har idag en stark finansiell position och vi kommer att fortsätta att investera i våra kärnverksamheter. Framåt fokuserar vi ännu hårdare på tillväxt inom mobil, mobilt bredband och företagstjänster. Vi ska inte glömma vårt arv, Tele2 har alltid varit en framgångsrik utmanare när det gäller mobil och green field verksamheter.
 
Mobilverksamheten fortsatte att prestera starkt på en konkurrensutsatt marknad. Kärnverksamheterna Ryssland, Sverige, Kroatien och Baltikum uppvisade ett starkt kundintag. Tele2 Ryssland fortsatte att behålla sin EBITDA-marginal på 36 procent, trots en initierad lansering i 18 nya regioner inklusive Krasnodar. Den baltiska regionen påverkades negativt av den svaga ekonomiska utvecklingen. Verksamheten lyckades dock upprätthålla en stabil EBITDA-marginal på 33 procent. Kroatien noterade fortsatta framgångar inom privatkundsegmentet och adderade 74 000 nya mobilkunder. Den svenska mobilverksamheten uppvisade ett stabilt kvartal och adderade 127 000 nya kunder under tredje kvartalet 2008. 
 
Vår fasta bredbandsverksamhet visade en klar förbättring under tredje kvartalet 2008 och vårt mål att fokusera mindre på marknadsandel och mer på resultat har lönat sig. Kvartalet visade återigen ett förbättrat verksamhetsresultat och uppvisade för första gången ett positivt EBITDA-resultat på koncernnivå. Vi har dock lång väg kvar innan tjänsten når upp till våra finansiella krav. Intäkterna fortsatte att utvecklas enligt plan och ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
Vår fasta telefoniverksamhet levererade ett fortsatt starkt resultat och god lönsamhet. EBITDA-marginalen uppgick till 28 procent och investeringarna under kvartalet var minimala. Framåt fortsätter vi som förut - att maximera kassaflödet inom en mogen tillgång."
 
Kontaktpersoner:
 
Harri Koponen
Verkställande direktör och koncernchef
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Torstensson
Investor Relations
Telefon: 08-5620 0042
 
Resultatmöte
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas kl.10:00 CET i Hightechbuilding, 17:e vån, Sveavägen 9, Stockholm den 22 oktober 2008. Mötet kommer att hållas på engelska och sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, med möjligheten att ställa frågor online.
 
Telefonkonferens
Det kommer även att finnas en möjlighet att ringa in och lyssna på mötet via telefon och delta i frågestunden via telefonkonferens. Notera att det kan uppkomma en tidsskillnad på cirka 30 sekunder mellan Internetsändningen och telefonkonferensen om ni deltar i båda samtidigt.
 
Var vänlig ring in några minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.
För att delta, ring 08- 505 598 53
 
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med 5 november 2008 på telefon: 08-506 269 49, kod 224 742#
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehåll. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 40,1 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com