Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 09 2008, 8:00 AM CET

Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordic Exchange Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att styrelsen beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 850 000 C-aktier.
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2008 har Tele2s styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 1 062 500 kronor genom en riktad kontantemission av 850 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 1,25 kronor, till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till en röst vardera. Vidare har Tele2s styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 850 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.
 
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med nyemissionen och återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda inom koncernen enligt det prestationsbaserade incitamentsprogram som antogs på årsstämman den 14 maj 2008, genom att Tele2 senare omvandlar dessa C-aktier till B-aktier.
 
Tele2 innehar sedan tidigare 4 098 000 C-aktier.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 12 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com