Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 30 2008, 10:48 AM CET

Sveriges operatörer i gemensam storsatsning på mobil marknadsföring

Operatörerna lanserar nu en gemensam satsning på mobil marknadsföring som gör det enkelt för annonsörerna att optimera mobila kampanjer för att öka kännedomen om sina varumärken och erbjudanden.
 
- Nu tar vi ett gemensamt grepp om framtiden för mobil marknadsföring och tar det till sin yttersta potential. Genom en enda kontaktyta får annonsörer direktkontakt med cirka två miljoner mobilkunder, en ständigt ökande siffra, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
- Vi har ett starkt gemensamt engagemang i mobil marknadsföring och redan nu är kanalen en succé. Nu har vi gått samman för att säkerställa en fortsatt snabb och positiv utveckling, säger Håkan Dahlström, chef Mobilitetstjänster Telia.
 
- Vårt samarbete syftar till att förenkla planeringen av annonskampanjer och tillsammans skapar vi möjlighet att arbeta konsekvent med mobil marknadsföring. En del av samarbetet har därför gått ut på att skapa ett gemensamt ramverk, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.
 
- Mobil marknadsföring är redan verklighet i Sverige och innebär många nya möjligheter för mediebyråer och annonsörer. Redan idag skapar mobila annonskampajer tio gånger högre click-through rate än Internetkampanjer, säger Nicholas Högberg, vice VD 3 Sverige.
 
Ramverket består av tre huvudpunkter. Att definiera gemensamma standarder och riktlinjer för mobil annonsering, upprätta ett övergripande mätsystem i enlighet med GSM Mobile Advertising Program samt möjliggöra korskampanjer över operatörernas nätverk.
 
Annonsformaten består av banners och textlänkar på operatörernas mobilportaler. Annonsplatserna på operatörernas mobila portaler kommer fortsättningsvis även att säljas separat.
 
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Tele2 Mediaservice, tel: 070-426 41 28.
 
Bengt Olsson, Kommunikation Telia, tel: 070- 357 46 29
 
Telenors Presstjänst, tel: 08-41 00 75 55
 
Erik Hörnfeldt, Information & PR, 3, tel: 073-533 74 04
 
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 23 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök vår hemsida www.tele2.com.
 
TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. TeliaSonera är den ledande europeiska leverantören av internationella röst-, IP- och kapacitetstjänster som vi erbjuder via vårt eget helägda internationella carrier-nät. 2007 omsatte TeliaSonera 96 miljarder kr och i december 2007 översteg det totala antalet abonnemang 114 miljoner i 18 länder. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingfors börs. Vi ser enkelhet och service som viktiga verktyg för att skapa lönsam tillväxt och värde för våra kunder och aktieägare. Läs mer på www.teliasonera.se
 
Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 500 anställda. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under
2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).
 
3-gruppen är världens ledande operatör av 3G och Mobilt Bredband med drygt 19 miljoner kunder i tio länder. I Sverige och Danmark är 3 ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison-Whampoa Limited (60%) och Investor AB (40%). 3 Skandinavien har även en licens att driva 3G-nät i Norge. För mer information, gå till www.tre.se.