Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 03 2008, 8:00 AM CET

Tele2 återköper egna aktier

Stockholm - Styrelsen i Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), har beslutat, i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2008, att återköpa högst 4 500 000 B-aktier i Tele2, motsvarande cirka en (1) procent av det totala antalet utestående aktier i Tele2. De återköpta aktierna kommer att makuleras.
Återköpen kommer att genomföras på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.
 
Återköpen kommer att omfatta högst 4 500 000 aktier, motsvarande cirka en (1) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och får endast avse B-aktier. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna. Bolaget äger för närvarande 4 098 000 C-aktier. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 448 949 339 aktier.
 
Återköp av egna aktier kommer att genomföras från och med den 3 september 2008 till och med den 19 september 2008. Återköpen kommer att uppgå till sammanlagt högst 525 miljoner kronor.
 
Återköpen av egna aktier kommer att genomföras inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med "Återköps- och stabiliseringsförordningen" (Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar handelsbesluten avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget såvitt avser tidpunkten för återköpen.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 070-273 48 79
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 12 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com