Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen okt 10 2008, 8:00 AM CET

Tele2 rapporterar en nedskrivning av goodwill och andra tillgångar för kvarvarande verksamheter på 943 miljoner kronor i tredje kvartalet 2008

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att man genomfört en värdering av goodwill för kvarvarande verksamheter, vilket resulterat i en nedskrivning på totalt 943 miljoner kronor som kommer att rapporteras under tredje kvartalet 2008. Nedskrivningen kommer inte att ha någon effekt på Tele2s kassaflöde.
Av den ovan nämnda nedskrivningen på 943 miljoner kronor, vilken kommer att rapporteras under tredje kvartalet 2008, är:
 
 • 829 miljoner kronor h��nförligt till goodwill och andra koncernmässiga övervärden från SEC samt UTA-förvärvet. Efter nedskrivningen av den österrikiska verksamheten uppgår det netto bokförda värdet, exklusive skattetillgångar, till 150 miljoner kronor
 •  
 • 114 miljoner kronor hänförligt till nedskrivning av centrala IT-system i Sverige som en effekt av den pågående omstruktureringen av koncernen
 •  
  Utöver nedskrivningen kommer Tele2s tredje kvartal 2008 att inkludera en positiv engångspost för avvecklade verksamheter på cirka 1 miljarder kronor netto, hänförligt till tidigare aviserade försäljningar av rörelser i Luxemburg och Liechtenstein samt en goodwill nedskrivning av verksamheten i Schweiz på cirka 400 miljoner kronor.
   
  Efter nedskrivning och avslut av annonserade försäljningar, kommer Tele2s goodwill att uppgå till 10 miljarder kronor.
  ___________________________________________________________________
  För mer information, vänligen kontakta:
  Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702 - 73 48 79
   
  Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 23 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com