Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 31 2009, 3:15 PM CET

Förändring i antalet utestående aktier i Tele2

Antalet utestående aktier i Tele2 AB uppgår per den 31 augusti 2009 till 446 149 339 aktier, varav 38 128 996 A-aktier med tio röster vardera samt 402 222 343 B-aktier och 5 798 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 789 310 303. Under augusti månad har antalet aktier i bolaget minskat med 3 650 000 aktier (d.v.s. 850 000 nyemitterade C-aktier minus 4 500 000 B-aktier som omfattades av den nedsättning av aktiekapitalet som tidigare meddelats i delårsrapporten januari-juni 2009) och antalet röster i bolaget har minskat med 3 650 000, d.v.s. 850 000 röster hänförliga till de nyemitterade C-aktierna minus 4 500 000 röster, som omfattades av nedsättningen av aktiekapitalet.
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation för alla, alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25,4 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.