Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 27 2009, 10:58 AM CET

Tele2 överklagar Länsrättens nekande om avdrag

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att att bolaget inte medgetts avdrag för den kapitalförlust på 13,9 miljarder kronor som uppkom 2001 vid likvidation av bolaget S.E.C. S.A.. Länsrätten har nekat avdrag med hänvisning till att förlusten inte kan anses verklig. Tele2 kommer att överklaga länsrättens dom.
Tele2 förvärvade år 2000 den utestående majoriteten i det börsnoterade bolaget S.E.C. S.A.. I samband med en omstrukturering överfördes verksamheten i S.E.C. S.A. till ett nybildat bolag. Värdet vid överlåtelsen bestämdes genom en extern värdering som visade att värdet på verksamheten i S.E.C. S.A. gått ned. Tele2 yrkade avdrag för den konstaterade förlusten.
 
Skattemyndigheten ansåg inte att avdraget på 13,9 miljarder kronor skulle medges och frågan har nu prövats av länsrätten. Domstolen har avslagit Tele2:s yrkande om avdrag. Länsrättens dom ger en ökad skattekostnad på ca 3,9 miljarder kronor eftersom förlusten har kvittats mot tidigare års vinster. Tele2 anser att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda och någon reserv finns inte för skattekostnaden. Att förlusten är verklig framgår av den externa värderingen av verksamheten som gjordes. Stöd för Tele2:s yrkande om avdrag för förlusten finns också i rättspraxis. Tele2 kommer att överklaga länsrättens dom.
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Nilsson, Finanschef, Tel: 08 5626 4000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och enkel kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehålstjänsterl. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 40,1 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor.. Läs mera på www.tele2.com.