Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 15 2010, 12:01 PM CET

Förslag till styrelsemedlemmar i Tele2

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), meddelade idag att valberedningen föreslagit omval av Mia Brunell Livfors, Jere Calmes, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelsemedlemmar. Valberedningen har även föreslagit val av Lars Berg och Erik Mitteregger till nya styrelseledamöter samt att Mike Parton väljs till styrelseordförande. Vigo Carlund och Pelle Törnberg har informerat valberedningen om deras beslut att avböja omval vid den kommande årsstämman den 17 maj 2010.

 

Mike Parton har verkat som vice styrelseordförande under det gångna året. Han har varit medlem i styrelsen sedan 2007 och arbetat i bolagets revisionsutskott. Mike Parton är för närvarande ordförande, VD och en betydande aktieägare i Damovo Group Ltd. Damovo Group är ett privat bolag med verksamhet inom ITC-system, integration och support. Damovo var tidigare Ericssons globala organisation för företagstjänster och håller på att omvandlas från ett företag som erbjuder PBX-baserade tjänster till ett företag med ett komplett utbud av så kallade "Unified Communications"-tjänster så som data, telefoni och desktop-lösningar.

 

Innan sitt engagemang i Damovogruppen arbetade Mike Parton under 20 år för olika telekommunikationsutrustningsleverantörer och senast som VD för Marconi Plc. I denna roll genomförde han en framgångsrik refinansiering och omstrukturering genom vilken Marconi blev en lönsam transmissions- och accessutrustningsunderleverantör och sålde slutligen Marconis utrustningsverksamhet till Ericsson när branschen genomgick konsolidering.

 

Vigo Carlund har suttit i styrelsen för Tele2 i 15 år och varit dess ordförande sedan maj 2006. Han hade en avgörande roll i arbetet med att omdefiniera Tele2s strategi under 2006 och drev omstruktureringsprocessen och implementeringen av de strategiska prioriteringar som företaget fortsätter att följa idag.

 

Cristina Stenbeck, ordförande för valberedningen, kommenterar:

"Ett av de viktigaste uppdragen för valberedningen har varit att säkra en successionsplan för viktiga styrelsepositioner för den dag Vigo skulle avgå som styrelseordförande. På uppdrag av aktieägarna och valberedningen vill jag tacka Vigo för hans utomordentliga bidrag till Tele2 och hans engagemang för den långsiktigt positiva utvecklingen av verksamheten.

 

I våra årliga utvärderingar har Tele2s styrelseledamöter uttryckt sin uppskattning för Vigos raka ledarstil och konstruktiva ton i styrelserummet. Styrelseledamöterna framhäver hans outtröttliga fokus på de viktigaste drivfaktorerna för verksamheten och noterar också att hans stöd i utmanande frågor har varit avgörande. Vigo har tjänat Tele2s aktieägare väl och har bidragit till att skapa betydande värden för dem under sin utökade mandatperiod som ordförande och det tackar vi honom för.

 

Vi är glada att Vigo kommer att fortsätta att verka i en central roll i Kinneviks styrelse, och som dess Korsnäs styrelseordförande kommer han att leda bolaget in i nästa fas av produktivitet och lönsamhet."

 

Mike Parton kommenterar:

"Vigo har varit en omdanande styrelseordförande för Tele2. Under hans tid har bolaget fokuserat på och utvecklat sina nyckelmarknader, framgångsrikt avyttrat tillgångar utanför kärnverksamheten, stärkt balansräkningen och förbättrat det finansiella resultat signifikant. Det är stora skor att fylla, och jag ser fram emot att anta utmaningen."

 

De föreslagna nya styrelsemedlemmarna Lars Berg och Erik Mitteregger bidrar ytterligare med finansiell expertis och operativ erfarenhet från telekomsektorn till styrelsens sammansättning. Lars Berg har varit styrelseordförande i Eniro sedan 2003 och var styrelseledamot i bolaget mellan 2000 och 2003. Han har även varit styrelseordförande i Net Insight sedan 2001 och var tidigare styrelseledamot i bolaget under 2000. Utöver detta har Lars Berg varit styrelseledamot i Ratos sedan 2000 och i KPN/OnePhone sedan 2009. Lars Berg har tidigare innehaft flertalet nyckelpositioner inom Ericsson. Under 1999 till 2000 var Lars Berg medlem av Mannesmanns verkställande ledning med särskilt ansvar för dess telekom-division. Därefter var Lars Berg medlem av det börsnoterade bolaget Telefonica Moviles styrelse från 2000 till 2006.

 

Erik Mitteregger har varit styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan 2004. Han är även styrelseordförande i Wise Group AB och styrelseledamot i Firefly AB och i Metro International S.A. sedan 2009. Han var grundare, delägare och fondförvaltare hos Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB 1995-2002. Sedan dess har han varit styrelseledamot eller ordförande i flertalet verksamheter i vilka han har haft ett betydande ägande och bidragit till deras utveckling genom sitt styrelsearbete.

 

Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen, kommenterar:

"Det är alltid ett nöje att identifiera och rekrytera duktiga och kompetenta styrelsemedlemmar som Lars Berg och Erik Mitteregger till Tele2s styrelse. Lars har en gedigen bakgrund från telekomsektorn, från såväl teleoperatörer som utrustningsleverantörer, vilket ger honom värdefulla insikter i centrala delar av värdekedjan för en ledande operatör som Tele2. Samtidigt har Erik Mitteregger en lång framgångsrik karriär inom den finansiella sektorn med en början inom aktieanalys och fondförvaltning till att senare ägna sig åt en mera entreprenöriell inriktning genom att driva företag där han har en betydande ägarandel. Både Lars och Erik har värdefull och mycket relevant expertis som kommer att gagna Tele2 och den viktiga strategiska dialogen på styrelsenivå."

 

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman publiceras i dagens kallelse till årsstämman.

 

Valberedningen består av Cristina Stenbeck som företrädare för Investment AB Kinnevik, Åsa Nisell som företrädare för Swedbank Robur fonder, Peter Lindell som företrädare för AMF Pension och Ramsay Brufer som företrädare för Alecta. Information om valberedningens arbete finns på Tele2s hemsida www.tele2.com.


Kontaktpersoner

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatÖrer och tillhandahåller alltid det bästA erbjudandet. Vi har 27 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,3 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,2 miljarder kronor.