Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 18 2010, 8:30 AM CET

Harri Koponen, VD, lämnar bolaget

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), meddelade idag att VD, Harri Koponen kommer att lämna bolaget, med omedelbar verkan, på grund av oöverkomliga skillnader i synen på ledarskap. Styrelsen har utsett Lars Nilsson, finansdirektör, till tillförordnad VD.

 

Harri Koponen tillträdde som VD och koncernchef för Tele2 i augusti 2008 och har lett bolaget under en period av ökat fokus på lönsamhet. Harri Koponen kommer att få maximalt avgångsvederlag om 18 månadslöner.

 

Styrelsen står helt och fullt bakom den gällande strategiska inriktningen i bolaget och känner fullt förtroende för ledningsgruppens förmåga att fortsätta arbeta i enlighet med den. Styrelsen kommer omedelbart att påbörja processen med att rekrytera en ny VD.

 

Vigo Carlund, styrelseordförande för Tele2 säger i en kommentar att: "Tele2s strategiska inriktning är oförändrad. Lars Nilsson och ledningsgruppen har styrelsens fullständiga stöd i arbetet att förverkliga den strategiska planen. Styrelsen vill tacka Harri Koponen för hans insats på Tele2. Tillsammans med ledningen har han framgångsrikt avslutat vårt omstruktureringsprogram och konsoliderat Tele2s strategiska prioriteringar. Han har fortsatt arbetet med att utveckla bolagets fokus på mobila tjänster och medverkat till att förstärka Tele2s närvaro i Ryssland samt OSS."

 

Kontaktpersoner

Vigo Carlund, Styrelseordförande

Telefon: +46 (0)8 5620 0042

 

 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatÖrer och tillhandahåller alltid det bästA erbjudandet. Vi har 27 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,3 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,2 miljarder kronor.