Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 21 2011, 2:55 PM CET

Kammarrätten har bifallit Tele2's yrkande om avdrag för förlust

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att Kammarrätten har medgett Tele2 avdrag för den kapitalförlust på 13,3 miljarder kronor som uppstod 2001 vid likvidation av SEC SA. Kammarrättens dom ger inte någon minskad skattekostnad eftersom förlusten har utnyttjas för kvittning mot efterföljande års vinster.

 

Tele2 förvärvade år 2000 den utestående majoriteten i det börsnoterade bolaget SEC SA. I samband med en omstrukturering efter telekomkraschen överfördes verksamheten i SEC SA i november 2001 till ett nybildat bolag. Köpeskillingen vid överlåtelsen bestämdes genom en extern värdering som visade att marknadsvärdet på verksamheten i SEC SA gått ned. Tele2 yrkade avdrag för den konstaterade förlusten.

 

Skattemyndigheten och förvaltningsrätten ansåg inte att avdrag för förlusten skulle medges och frågan har nu prövats av kammarrätten. Domstolen har bifallit Tele2's yrkande om avdrag.

För mer information, kontakta          

Lars Nilsson, Vice VD och Finanschef, 08 5620 0089
Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 30 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor.