Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen nov 01 2011, 3:12 PM CET

Tele2 AB: Nyemission och återköp av egna aktier för incitamentsprogram

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att styrelsen beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 1 700 000 C-aktier.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2011 har Tele2s styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 2 125 000 kronor genom en riktad kontantemission av 1 700 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 1,25 kronor, till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till en röst vardera. Vidare har Tele2s styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 1 700 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med nyemissionen och återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda inom koncernen enligt det prestationsbaserade incitamentsprogram som antogs på årsstämman den 16 maj 2011, genom att Tele2 senare omvandlar dessa C-aktier till B-aktier.

Tele2 innehar sedan tidigare 2 859 000 C-aktier.


För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45


TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET.
Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.