Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 22 2011, 8:00 AM CET

Tele2 Sverige har ingått ett avtal om att förvärva norska mobiloperatören Network Norway

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelade idag att Tele2 Sverige AB har ingått ett avtal med Orkla ASA, Hafslund Venture II AS och Katalysator Telekom AS ("Aktieägarna"), de tre största aktieägarna i Network Norway ("Bolaget"), för att erhålla ägandet i Network Norway, vilket motsvarar 66,65 procent av bolagets utgivna aktier, 75,01 procent av bolagets utgivna teckningsoptioner och 67,76 procent efter utspädning inklusive warranter och optioner. Tele2 kommer att betala cirka 890 miljoner kronor kontant för de Network Norway aktier och teckningsoptioner som innehas av Aktieägarna, vilket värderar 100 procent av Network Norway till cirka 1 700 miljoner kronor på en skuldfri basis.

Tele2 kommer i sinom tid lämna ett erbjudande till samtliga kvarvarande aktieägare i Network Norway på samma ekonomiska villkor som de kommit överens om med aktieägarna. Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter och är villkorat av ett godkännande som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och sådant antal teckningsoptioner som tillsammans med de förvärvade aktierna utgör mer än 90 procent av utestående aktier och teckningsoptioner av Bolaget.

 

Network Norway är Tele2s 50/50 joint venture partner i Mobile Norway, bolaget som rullar ut det tredje mobila nätet i Norge och som innehar 900 MHz och 2100 MHz-licenser i landet. Under räkenskapsåret som slutade den 31 december 2010, rapporterade Network Norway en nettoomsättning på cirka 2 000 miljoner kronor och EBITDA på cirka 22 miljoner kronor exklusive extraordinära poster. Bolaget hade per den 31 december 2010 en total mobil kundbas om 485 000.

Thomas Ekman, Marknadsområdeschef Norden, kommenterar: "Förvärvet av Network Norway gör Tele2 till den klart tredje största mobiloperatören på den norska telekommarknaden med över 1 miljon kunder och ger oss den operativa hävstångseffekt som vi behöver för att slutföra utrullning av Norges tredje mobilnät. Vi har haft ett bra samarbete med Network Norway genom vårt joint venture Mobile Norway. Med detta förvärv kommer Tele2 att kunna ta den ledande prispositionen och verkligen utmana duopolen på den norska marknaden genom att leverera det bästa erbjudandet till alla mobilkunder i landet. "

 

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 32 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.