Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 19 2012, 6:46 AM CET

Tele2 AB: Delårsrapport januari - mars 2012

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2012.

VD kommentar:

"Första kvartalet 2012 var som väntat utmanande. Många av de trender som vi har kunnat förutse inom vår bransch är här. Vi anammar den allt snabbare övergången från röst till data och från kontantkort till abonnemang. Vi anser att detta är en naturlig utveckling som på medellång sikt kan förbättra en mobiloperatörs rörelseresultat. Mer omedelbart och uppenbart under första kvartalet 2012, är de kostnader som är förenade med att gå från en traditionell röstcentrerad affärsmodell till en mer datacentrerad.

Alltjämt visade det första kvartalet 2012 på fortsatt stabil omsättningsökning på våra huvudmarknader. Vi koncentrerade våra ansträngningar på att behålla en stark kundtillväxt inom hela vårt mobila område."

Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen uppgick till 10 481 (9 642) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 8 procent under kvartalet. EBITDA under första kvartalet 2012 uppgick till 2 571 (2 544) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 25 (26) procent.

Bra nettokundintag i marknadsområdet Ryssland
Under första kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 304 000 (547 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 20,9 (19,0) miljoner. EBITDA uppgick till 1 063 (942) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 35 (36) procent.

Bibehållen omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden
Mobila intäkter i Sverige ökade med 4 procent, drivet av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. Denna trend förstärktes av en aggressiv marknadsföringskampanj under mars månad. De ökade marknadsföringskostnaderna påverkade EBITDA-marginalen negativt. Tele2 Norge redovisade goda resultat under kvartalet, med ökat fokus på att flytta över trafik till det egna nätverket.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien
Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan den framgångsrika lanseringen i två nya regioner, vilket ledde till ett nettokundintag på 332 000 (-24 000). Den totala kundbasen uppgick till 1 703 000 (308 000). De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Robust utveckling av marginalerna för fast bredband i marknadsområdet Västeuropa
Tele2 Nederländerna redovisade en fortsatt stabil EBITDA-marginal inom fast bredband jämfört med motsvarande period förra året, trots svåra marknadsförhållanden på konsument och företagssidan. Tele2 Österrike fortsatte att integrera Silver Server under kvartalet.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2012/Q1/se

Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10:45 CET (09:45 GMT/04:45 NY-tid) torsdagen den 19 april 2012. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2012/Q1.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0) 8 505 598 53
UK: +44 (0) 203 043 24 36
USA: +1 (0) 866 458 40 87

Kontaktpersoner
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikationschef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 35 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.