Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen okt 12 2012, 8:00 AM CET

Tele2 AB rapporterar engångsposter i tredje kvartalet 2012

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att Tele2 AB kommer att rapportera engångsposter på 538 miljoner kronor som kommer att påverka EBIT negativt under tredje kvartalet 2012.

Av de ovan nämna engångsposterna på 538 miljoner kronor är 88 miljoner kronor relaterade till nedskrivning av goodwill i Tele2 Kroatien och 162 miljoner kronor är relaterade till nedskrivning av övriga fasta tillgångar i Tele2 Kroatien. Efter nedskrivningarna uppgår Tele2 ABs goodwill till 10 miljarder kronor.

Dessutom har Tele2 varit part i ett skiljeförfarande i Stockholm gällande ett optionsavtal, som tidigare rapporterats som eventualsförpliktelse. Skiljenämnden har under tredje kvartalet meddelat dom, vilken gick emot Tele2. Som ett resultat har Tele2 erlagt betalning till motparten i enlighet med domen. Det operativa resultatet för Kv3 2012 kommer därmed att påverkas negativt med 288 miljoner kronor.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 36 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.