Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 22 2013, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari – september 2013

Stockholm– Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2013. 
VD kommentar:

” Vår bransch befinner sig i ett skede av avgörande förändringar och allt går snabbare än väntat. För vår del betyder det bara att vi måste anpassa oss ännu snabbare till de nya villkor som kännetecknar branschen. Eftersom de underliggande trenderna – och vår strategi – inte förändras, fortsätter jag att se goda möjligheter framöver.”

Finansiella höjdpunkter

Stabilt nettokundintag för koncernen

Nettokundintaget var 206 000 (691 000), varav mobilt kundintag uppgick till 263 000 (807 000) under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7 529 (7 649) miljoner kronor, varav mobila tjänster svarade för 5 481 (5 325) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt på 3 procent. EBITDA under tredje kvartalet 2013 uppgick till 1 523 (1 771) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (23) procent. EBITDA för mobila tjänster uppgick till 990 (1 115) miljoner kronor.

Stadig operativ prestation för Tele2 Sverige

Tele2 Sverige adderade 60 000 (34 000) mobila kunder under kvartalet. Mobil nettoomsättning i Sverige minskade med 1 procent, som resultat av lägre försäljning av smarta mobiler under tredje kvartalet 2013. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster (exklusive termineringsintäkter och försäljning av hårdvara) ökade med 1 procent under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 760 (828) miljoner kronor, vilket motsvarar en stabil EBITDA-marginal på 30 (33) procent.

Starkt kundintag för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom mobila tjänster och ökade kundintaget till 56 000 (51 000) kunder, vilket ger en total kundbas på 640 000 (423 000). Mobil nettoomsättning uppgick till 463 (234) miljoner kronor och underliggande nettoomsättning för mobila tjänster ökade med 74 procent under tredje kvartalet 2013. Bolaget säkrade en flerårig överenskommelse med T-Mobile Netherlands för passiv nätverksdelning i kombination med en förlängning av det framgångsrika MVNO-avtalet.

Tele2 Norges nätverksutrullning fortsätter i hög takt

Tele2 Norge adderade 5 000 (16 000) kunder inom mobilt under kvartalet. Nätverksutrullningen fortsatte i hög takt och täcker nu cirka 72 procent av befolkningen. Den underliggande nettoomsättningstillväxten för mobila tjänster var 2 procent under tredje kvartalet 2013.

Robust omsättningstillväxt i Tele2 Kazakstan

Under kvartalet introducerade Tele2 Kazakstan flera åtgärder för att öka kvaliteten på kundbasen, exempelvis övergången från fast återförsäljarprovision till ett system där återförsäljarna får del av kundintäkten. Ett kortsiktigt negativt resultat av detta nya provisionssystem var ett lägre bruttokundintag under kvartalet. Nettokundintaget uppgick till -14 000 (589 000) och den totala kundbasen var 3 148 000 (3 051 000) per den 30 september 2013. Mobil nettoomsättning ökade med 32 procent under tredje kvartalet 2013 och uppgick till 357 (270) miljoner kronor. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster ökade med 48 procent. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten och lägre samtrafikavgifter minskade EBITDA-förlusten till -34 (-102) miljoner kronor.

Reviderad finansiell guidning

Tele2 har reviderat sin finansiella guidning för 2014-2015, vilket leder till en avvikelse från den tidigare guidningen för 2013-2015. Som ett resultat av försäljningen av Tele2 Ryssland och den reviderade guidningen, kommer utdelning för 2013 att uppgå till cirka 4,40 kronor. För mer information, se sida 4.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2013/Q3/se

Presentation av tredje kvartalet 2013

Tele2 håller en presentation – med möjlighet att närvara via telefon – för den globala finansvärlden. Presentationen kommer att hållas klockan 10.00 CEST (09.00 GMT/04.00 NY-tid) torsdagen den 22 oktober 2013. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats för delårsrapporten för tredje kvartalet, http://reports.tele2.com/2013/Q3.

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 53 74

USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner

Mats Granryd

VD och koncernchef

Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson

Finanschef

Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson

Kommunikationschef

Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.