Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 13 2013, 7:20 PM CET

Extra bolagsstämma 2013

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens extra bolagsstämma röstade för att stödja styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram som presenterades vid stämman.

Extra bolagsstämman beslutade att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”Planen”). Planen omfattar sammanlagt cirka 205 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i Planen krävs som regel att deltagarna äger aktier i Tele2. Tilldelningen av Tele2-aktier är baserad på att vissa mål- och prestationsvillkor uppnås samt att deltagaren är anställd i Tele2 och har behållit sina aktier under en treårig intjänandeperiod. Tilldelning av Tele2-aktier kommer att ske genom att bolaget vederlagsfritt överlåter B-aktier i eget innehav till deltagarna efter intjänandeperiodens utgång. Planen har samma struktur som den plan som antagits tidigare år, men med anledning av försäljningen av Tele2 Ryssland, som slutfördes den 4 april 2013, har prestationsvillkoren justerats. Omräkningen av prestationsvillkoren var också skälet till att förslaget inte presenterades på årsstämman 2013 då nödvändiga justeringar av Planen, till följd av försäljningen av Tele2 Ryssland, inte kunnat färdigställas per dagen för publicering av kallelsen till årsstämman 2013.

Extra bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av 1 700 000 C-aktier till Nordea Bank AB samt besluta om återköp av egna C-aktier från Nordea Bank AB, för att säkerställa leverans av aktier inom ramen för Planen.

____________________

För mer information, kontakta:

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET KUNDERNA BEHÖVER TILL LÄGSTA PRIS. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013 kl. 19.20.

Downloads