Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 28 2013, 9:00 AM CET

Minskat antal aktier och röster i Tele2 AB

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att antalet utestående aktier i Tele2 AB per den 28 juni 2013 uppgår till 448 783 339 aktier, varav 20 987 966 A-aktier med tio röster vardera samt 424 646 373 B-aktier och 3 149 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 637 675 033.

Tele2s årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, som innebar att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökades antalet aktier i Tele2 med 448 783 339 aktier till sammanlagt 897 566 678 aktier. Detta har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 31 maj 2013.

De 448 783 339 nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom ramen för inlösenförfarandet, varefter antalet aktier i Tele2 nu, efter inlösenförfarandet, uppgår till 448 783 339, det vill säga samma antal som före aktiespliten.

För mer information, kontakta
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 08.00

Downloads