Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 05 2013, 7:00 AM CET

Tele2 AB : Bokslutskommuniké 2012

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet 2012.

VD kommentar:
"Tele2 fortsatte att redovisa hållbar försäljningstillväxt och ökning av antalet abonnenter under det fjärde kvartalet 2012. Lönsamheten var dock under våra förväntningar. Många av våra etablerade marknader, framför allt Sverige och Ryssland, har uppnått en hög mognadsgrad och för att säkerställa tillväxt framöver fortsätter vi att investera i nya produkter och områden, särskilt i Kazakstan, Norge och Nederländerna.
Tele2 är nu redo att bygga upp bolagets kommande tillväxtområden. För detta krävs ett extraordinärt fokus inom organisationen. För att vara framgångsrika måste vi pressa och utmana oss själva - och fortsätta göra det som ingen förväntar sig. Våra tillväxtambitioner balanseras av sträng kostnadsstyrning för att säkerställa att vi har kontroll när vi fångar nästa stora tillväxtvåg."

Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen uppgick till 11 275 (10 852) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 6 procent under året. EBITDA under fjärde kvartalet 2012 uppgick till 2 672 (2 873) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 24 (26) procent.

Bra kundintag i marknadsområdet Ryssland
Under fjärde kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 373 000 (250 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 22,7 (20,6) miljoner kunder. EBITDA uppgick till 1 243 (1 209) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 37 (40) procent.

Förbättrad omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden
Mobila intäkter i Sverige ökade med 6 procent, till följd av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 748 (798) miljoner kronor som ett resultat av en ökad efterfråga på smarta telefoner i den dyrare prisklassen, vilket medförde högre subventioner. Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk.

Fortsatt operativ framgång inom marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien
Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 361 000 (249 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,4 (1,4) miljoner kunder. Verksamheterna i Baltikum utsattes för fortsatt priskonkurrens och bemötte den med ökade marknadsföringsinsatser.

Signifikant framsteg inom mobilt i marknadsområdet Västeuropa
Under kvartalet säkrade Tele2 Nederländerna framgångsrikt mobillicenser för nästa generation mobila datatjänster. Företaget fortsatte sin marknadsföringsoffensiv inom det mobila segmentet och adderade 55 000 (2 000) kunder. Tele2 Österrike fortsatte sin stadiga operativa utveckling med innovativa produkterbjudanden och en skärpt kostnadskontroll. Tele2 Tyskland upplevde som förväntat ytterligare nedgångar inom fast telefoni, vilket delvis balanserades av framgångsrika erbjudanden inom fasta tjänster via det mobila nätet.

Styrelsen föreslog en total utdelning för 2012 om 7,10 kr
Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie med avseende på räkenskapsåret 2012.
       

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2012/Q4

Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 NY-tid) tisdagen den 5 februari 2012. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2012/Q4.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0) 8 505 598 53
UK: +44 (0) 203 043 24 36
USA: +1 (0) 866 458 40 87

Kontaktpersoner
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikationschef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID det kunderna behöver, till lägsta pris. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor.