Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 30 2013, 8:00 AM CET

Tele2 AB: Förändring i antalet röster i Tele2 AB (publ)

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A and TEL2 B) meddelade idag att antalet utestående aktier i Tele2 AB (publ) uppgår per den 30 augusti 2013 till 448 783 339 aktier, varav 20 261 316 A-aktier med tio röster vardera samt 425 373 023 B-aktier och 3 149 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 631 135 183.

Under augusti månad är antalet aktier i bolaget oförändrat jämfört med föregående månad. Antalet röster i bolaget har dock under augusti månad minskat med 6 539 850 stycken till följd av att 726 650 A-aktier omklassificerats till B-aktier.

       

För mer information, kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79
Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013.