Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 27 2013, 6:27 PM CET

Tele2 AB säljer Tele2 Ryssland till VTB Group i en kontanttransaktion omfattande 2,4 miljarder dollar

Stockholm – Tele2 AB har beslutat att sälja Tele2 Ryssland till VTB Group i en kontanttransaktion som omfattar 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, motsvarande en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på helårsresultatet 2012. Försäljningen av Tele2 Ryssland förväntas stängas inom kort.

Mats Granryd, VD och Koncernchef Tele2 AB, kommenterar: ”Vi har byggt en framgångsrik mobilaffär i Ryssland med nästan 23 miljoner kunder, kompetent personal och en stark lönsamhet. Vi har gjort det genom selektiva förvärv, organisk tillväxt och ett starkt varumärke under de senaste tolv åren. Den här affären är ett kvitto på vår framgång. Vi önskar VTB Group lycka till i det fortsatta arbetet med att bygga en mobiloperatör på en marknad under fortsatt stark tillväxt. Tele2 AB kommer att fortsätta investera och ta tillvara de möjligheter som en växande användning av mobildata skapar på våra marknader i Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan.”

Andrey L. Kostin, Koncernchef och Styrelseordförande VTB Group, kommenterar: ”Vi ser Tele2 Ryssland som en god finansiell investering som kommer att växa snabbare än marknaden. Företaget har en stark historik av tillväxt och lönsamhet i Ryssland och en väletablerad regional ställning som Rysslands fjärde största mobiloperatör med nästan 23 miljoner abonnenter. VTB planerar att samarbeta med finansiella och strategiska partners för att ytterligare utveckla sin investering.”.”

Tele2 Ryssland hade för 2012 en nettoomsättning på 12,984 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat på 4,744 miljoner kronor. Kundbasen uppgick i slutet av 2012 till 22,7 miljoner. Verksamheten har cirka 3 500 anställda.

Transaktionen

-       Tele2 AB säljer Tele2 Ryssland till VTB Group i en kontanttransaktion som omfattar 2,4 miljarder (cirka 15,6 miljarder kronor) i aktievärde och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, motsvarande en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för räkenskapsåret 2012.
-       Transaktionen beräknas resultera i en reavinst, exklusive återföring av valutakursdifferenser, som tidigare rapporterats, under övriga intäkter, motsvarande cirka 15,6 miljarder kronor vilket kommer att påverka resultatet för andra kvartalet 2013.

-       Transaktionen förväntas stängas inom kort.

Tele2 AB fortsätter nu att fokusera på Europa och Eurasien. Företaget strävar efter att vara främst inom sina kärnområden kundrelationer och mobil access och fortsätter att driva på innovation och utveckling inom produkt, pris och paketering. Företaget avser behålla sin position som kostnadsledare och innovatör och ha den organisatoriska flexibiliteten som krävs för att kunna agera snabbt på förändrade marknadsvillkor.

Utdelning och kapitalstruktur

När affären har avslutats kommer Tele2 AB:s styrelse att föreslå att 12,5 miljarder kronor, motsvarande 28 per aktie, distribueras till aktieägarna i ett aktieinlösenprogram som genomförs kort efter att transaktionen slutförts.
Tele2 AB:s utdelningspolicy, som senast beskrevs i den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet 2012, upprepas. Tele2 AB bibehåller målsättningen om en nettoskuld mot EBITDA på mellan 1,25 och 1,75 gånger på medellång sikt för att medge en effektiv kapitalstruktur.

Finansiell guidning

Tele2 AB uppdaterar härmed sin finansiella guidning från fjärde kvartalsrapporten 2012 för att ge ökad klarhet kring den förväntade långsiktiga utvecklingen för Tele2 AB – pro forma:

  • Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig omsättningsökning för koncernen om 5 – 7 procent fram till år 2015, motsvarande minst 35,6 miljarder kronor.
  • Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig EBITDA-tillväxt för koncernen om 10 – 12 procent fram till år 2015, motsvarande minst 8,3 miljarder kronor.
  • Samtliga verksamheter i koncernen ska nå en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på minst 20 (tidigare 24) procent.
  • Den positiva utvecklingen de närmaste tre åren kommer huvudsakligen att drivas av en stark utveckling inom mobiltelefoni i Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan.

Press- och analytikerkonferens

Tele2 AB bjuder in till press- och analytikerkonferens med möjlighet att delta via telefon och webcast, den 27 mars, 2013, klockan 18:45 CET. Se detaljer nedan:

Plats:
Grand Hotel, Carl Larsson Rummet
WiFi kommer att finnas tillgängligt
Förfriskningar kommer att serveras

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0) 203 364 5374
USA: +1 855 753 2230

Kontakt
Lars Torstensson, Kommunikationschef, telefon: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark (press) telefon: 070 426 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 38 miljoner kunder i elva länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor.

Downloads