Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 27 2013, 6:28 PM CET

Tele2 AB upprepar verksamhetsfokus, uppdaterar guidning och föreslår ett inlösenprogram kopplat till försäljningen av Tele2 Ryssland

Stockholm – I samband med den aviserade försäljningen av Tele2 Ryssland upprepar Tele2 AB sitt verksamhetsfokus, uppdaterar sin finansiella guidning och föreslår ett aktieinlösenprogram för att nå den målsättning om en nettoskuld mot EBITDA på 1,25 – 1,75 som bolaget satt upp för sin balansräkning.

Finansiell guidning

Tele2 AB uppdaterar härmed sin finansiella guidning från fjärde kvartalsrapporten 2012 för att ge ökad klarhet kring den förväntade långsiktiga utvecklingen för Tele2 AB (pro forma):

  • Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig omsättningsökning för koncernen om 5-7 procent fram till år 2015, motsvarande minst 35,6 miljarder kronor.
  • Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig EBITDA-tillväxt för koncernen om 10-12 procent fram till år 2015, motsvarande minst 8,3 miljarder kronor.
  • Samtliga verksamheter i koncernen ska nå en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på minst 20 (tidigare 24) procent.
  • Den positiva utvecklingen de närmaste tre åren kommer huvudsakligen att drivas av en stark utveckling inom mobilt i Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan.

Mats Granryd, VD och Koncernchef Tele2 AB, kommenterar: ”Vi är väldigt förväntansfulla inför det nya Tele2 och våra möjligheter. Vi har en attraktiv balans mellan tillväxtområden och mer mogna verksamheter och jag är helt övertygad om att vi under många år framöver kan fortsätta att växa snabbare än andra aktörer på den mobila marknaden. Givet utsikterna för vår nuvarande verksamhet förväntar vi oss generera en omsättning på 35,6 miljarder kronor år 2015 genom organisk tillväxt. Vi har dessutom en stark balansräkning som ger oss både en strategisk flexibilitet och ett utrymme att upprätthålla vår attraktiva utdelningspolicy.”

Kapitalstruktur

Tele2 AB:s utdelningspolicy, som senast beskrevs i den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet 2012, upprepas. Tele2 AB behåller målsättningen om en nettoskuld mot EBITDA på mellan 1,25 och 1,75 gånger på medellång sikt för att medge en effektiv kapitalstruktur. Den rekommenderade ordinarie utdelningen för 2012 på 7,10 kronor per aktie bibehålls.

Styrelsen föreslår därmed att Tele2 AB, i samband med att försäljningen av Tele2 Ryssland slutförs, delar ut 12,5 miljarder kronor, motsvarande 28 kronor per aktie, till aktieägarna i form av ett aktieinlösenprogram som förväntas genomföras inom kort efter det att affären slutförts.

Mer information om aktieinlösenprogrammet finns på www.tele2.com.

Press- och analytikerkonferens
Tele2 AB bjuder in till press- och analytikerkonferens med möjlighet att delta via telefon och webcast den 27 mars 2013 klockan 18:45 CET. Se detaljer nedan:

Plats:
Grand Hotel, Carl Larsson Rummet
WiFi kommer att finnas tillgängligt
Förfriskningar kommer att serveras

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0) 203 364 5374
USA: +1 855 753 2230

Kontaktpersoner
Lars Torstensson, Kommunikationschef, telefon: 070 273 48 79
Pernilla Oldmark, pressfrågor, telefon: 070 426 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 38 miljoner kunder i elva länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor.

Downloads