Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 31 2013, 8:00 AM CET

Tillfällig ökning av antalet aktier och röster i Tele2 AB

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att antalet utestående aktier i Tele2 AB per den 31 maj 2013 uppgår till 897 556 678 aktier, varav 41 975 932 A-aktier med tio röster vardera samt 849 292 746 B-aktier och 6 298 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 275 350 066.

Tele2s årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten har antalet aktier i Tele2 ökat med 448 783 339 aktier under maj. Antalet aktier i Tele2 uppgår efter aktiespliten till 897 566 678 aktier.

De 448 783 339 nya aktierna är s.k. inlösenaktier som kommer att inlösas inom ramen för det pågående förfarandet. Därefter kommer antalet aktier i Tele2 att uppgå 448 783 339, det vill säga samma antal som före aktiespliten.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2013 kl. 08.00.