Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 16 2014, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2014

Stockholm– Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2014.

VD-kommentar:

”Kvartalets resultat visar att vi levererar i enlighet med vår tillväxtstrategi i samtliga större regioner genom att öka mobila tjänsteintäkter från slutkund med 7 procent. Vår investering i denna tillväxt får förväntad påverkan på våra marginaler när vi nu utvecklar vår mobila verksamhet i Nederländerna, Kazakstan och andra marknader.”

Finansiella höjdpunkter

Stark omsättningstillväxt för koncernens mobila tjänster
Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till 6 343 (6 424) miljarder kronor, påverkat av fasttelefoni och termineringsavgifter. Än viktigare ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 7 procent och uppgick till 3 094 (2 900) miljoner kronor. Denna trend drevs av en positiv utveckling inom användning av mobil data, vilket kompenserade för lägre intäkter från röst och sms.

Stabilt resultat för Tele2 Sverige
De mobila tjänsteintäkterna från slutkund i Sverige ökade med 4 procent under andra kvartalet 2014, tack vare ökat användande inom abonnemangssegmentet. EBITDA-bidraget för mobila tjänster uppgick till 777 (757) miljoner kronor under kvartalet.

Fortsatt positivt kundintag inom mobilt för Tele2 Nederländerna
Tele2 Nederländerna fortsatte att vinna marknadsandelar och ökade kundintaget med 27 000 (49 000) kunder, vilket ger en total mobil kundbas på 768 000 (584 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 308 (227) miljoner kronor, en ökning med 36 procent för andra kvartalet 2014.

Starkt kundintag för Tele2 Kazakstan
Den nya kompensationsstrukturen fortsatte ge resultat och nettokundintaget uppgick till 213 000 (309 000) under andra kvartalet 2014. Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 1 procent under andra kvartalet 2014 och uppgick till 225 (223) miljoner kronor, påverkat av devalveringen av den lokala valutan samt lägre samtrafikavgifter. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiksnivåer uppgick emellertid EBITDA till 3 (-52) miljoner kronor.

Försäljning av Tele2 Norge
Tele2 beslutade i juli 2014 att sälja sin norska verksamhet till TeliaSonera för 5,1 miljarder kronor på skuldfri basis, vilket motsvarar 5,3 miljarder kronor i kontant värde. Beslutet att sälja den norska verksamheten kom efter Tele2s strategiska översyn som följde av de förändrade marknadsförutsättningarna efter utfallet i den norska multibandsauktionen i december 2013. Försäljningen kommer att slutföras efter godkännande från regulatoriska myndigheter. I denna delårsrapport kommer Tele2 Norge att redovisas som avvecklad verksamhet.

Uppdaterad finansiell guidning
Som en följd av försäljningen av Tele2 Norge, har den finansiella guidningen för 2014 uppdaterats (se sidan 4).

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av andra kvartalet 2013

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) onsdagen den 16 juli 2014. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats: www.tele2.com.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: 08 505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 53 74
USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Allison Kirkby
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikations-och strategichef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 13 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.