Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 25 2014, 7:00 AM CET

Delårsrapport första kvartalet 2014

Stockholm – Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2014. 

VD-kommentar:

”Vi har ett tydligt fokus för 2014. I Nederländerna och Kazakstan bygger vi vår framtida mobilverksamhet, som kommer att bidra till bolagets tillväxtprofil. Sverige ska stå som en förebild när det gäller att skapa en lönsam och datafokuserad affärsmodell.”

Finansiella Höjdpunkter

Stark omsättningstillväxt för koncernens mobila tjänster

Koncernens nettoomsättning och EBITDA uppgick till 7 108 miljoner kronor respektive 1 381 miljoner kronor. Under kvartalet ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 3 procent och uppgick till 3 600 (3 496) miljoner kronor. Denna utveckling drevs av positiva trender inom användningen av mobil data, vilket kompenserade för lägre intäkter från röst och sms.

Stabilt resultat för Tele2 Sverige

De mobila tjänsteintäkterna från slutkunder i Sverige ökade med 3 procent under första kvartalet 2014, tack vare ökat användande inom abonnemangssegmentet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster uppgick till 745 (732) miljoner kronor.

Fortsatt starkt mobilt kundintag för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte att vinna marknadsandelar genom att öka kundintaget med 47 000 (57 000) kunder, vilket innebär en total mobil kundbas på 741 000 (535 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 273 (197) miljoner kronor, en ökning med 39 procent under det första kvartalet 2014.

Strategisk utvärdering av Tele2 Norge

Tele2 Norge redovisade ett nettokundintag på 14 000 (-4 000) i kvartalet, vilket ledde till en total kundbas om 1 132 000. Under det första kvartalet 2014 blev Tele2s One Call den tredje största mobiloperatören i Norge sett till antal kunder med 423 000 användare. En strategisk översyn av den norska verksamheten påbörjades under kvartalet, som ett resultat av utkomsten i den norska frekvensauktionen i december 2013.

Stark trend för kundintaget i Tele2 Kazakstan

Tele2 Kazakstans arbete med att förbättra provisionssystemet det senaste kvartalet ledde till ett positivt sekventiellt kundintag om 20 000, jämfört med -393 000 i det fjärde kvartalet 2013. Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 11 procent under första kvartalet 2014, och uppgick till 216 (195) miljoner kronor. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiksnivåer uppgick EBITDA till 1 (-45) miljon kronor, det första kvartalet med ett positivt EBITDA-resultat sedan den kommersiella lanseringen.

Avyttringen av svensk kabel- och fiberverksamhet på privatmarknaden

Den 23 oktober 2013 offentliggjorde Tele2 försäljningen av sin svenska kabel- och fiberverksamhet på privatmarknaden till Telenor för 793 miljoner kronor. Försäljningen slutfördes den 2 januari 2014, efter godkännande av regulatoriska myndigheter, och realisationsvinsten uppgick till 257 miljoner kronor under första kvartalet 2014.

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av första kvartalet 2013

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) fredagen den 25 april 2014. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats: www.tele2.com.

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: 08 505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 53 74

USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner

Mats Granryd, VD och koncernchef, Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson, Finanschef, Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Downloads