Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 23 2014, 7:00 AM CET

Delårsrapport tredje kvartalet 2014

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2014.

VD-kommentar:

”Tredje kvartalet 2014 kännetecknas som ett kvartal med hög kvalitet och genomgående stark utveckling. Detta är ett resultat av vår förmåga att kunna prissätta en riktigt bra kundupplevelse på rätt sätt genom vårt högkvalitativa mobilnät. Vårt målmedvetna fokus på LTE/4G har gett tydliga resultat i form av en stark omsättnings- och vinstutveckling i kvartalet. Att en växande andel kommer från LTE/4G är redan en tydlig trend i Sverige, men är nu också synlig inom andra delar av vårt geografiska täckningsområde. Som ett resultat av detta i kombination med en stark operativ utveckling, ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 8 procent under tredje kvartalet. ”

Finansiella höjdpunkter tredje kvartalet 2014

Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen
Efter en positiv påverkan från den starka utvecklingen inom det mobila segmentet, uppgick nettoomsättningen till 6 584 (6 500) miljoner kronor och EBITDA till 1 682 (1 471) miljoner kronor under tredje kvartalet 2014. De mobila tjänsteintäkterna från slutkund ökade med 8 procent och uppgick till 3 252 (3 008) miljoner kronor som ett resultat av bolagets förmåga att på rätt sätt prissätta användning av mobil data.

Sund omsättning och vinstutveckling för Tele2 Sverige
De mobila tjänsteintäkterna från slutkunder i Sverige ökade med 6 procent och EBITDA uppgick till 910 (760) miljoner kronor under tredje kvartalet 2014. Båda utvecklades positivt tack vare ökat användande av mobil data inom framför allt abonnemangssegmentet.

Fortsatt positivt kundintag inom mobilt för Tele2 Nederländerna
Tele2 Nederländerna fortsatte att vinna marknadsandelar genom att öka kundintaget med 23 000 (56 000) kunder, vilket innebar en total mobil kundbas på 791 000 (640 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 321 (259) miljoner kronor, en ökning med 24 procent under det tredje kvartalet 2014.

Kvalitativt kundintag för Tele2 Kazakstan
Den nya kompensationsstrukturen började ge resultat och nettokundintaget uppgick till 108 000 (-14 000) under tredje kvartalet 2014. Det operativa resultatet förbättrades tack vare högre kvalitet på kundintaget och växande dataanvändning. Som ett resultat ökade mobila tjänsteintäkter från slutkund med 7 procent under tredje kvartalet 2014 och uppgick till 257 (240) miljoner kronor, påverkat av devalveringen av den lokala valutan och lägre samtrafikavgifter. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiksnivåer uppgick EBITDA till 22 (-34) miljoner kronor.

Försäljning av Tele2 Norge
I juli 2014 slöt Tele2 ett avtal om att sälja sin norska verksamhet till TeliaSonera för 5,3 miljarder kronor. Transaktionen var en följd av Tele2s strategiska översyn av verksamheten i Norge och de förändrade marknadsförutsättningarna efter utfallet i den norska multibandsauktionen i december 2013. Försäljningen kommer att slutföras efter godkännande från de regulatoriska myndigheterna, vilket förväntas under första kvartalet 2015. Tele2 Norge behandlas som en avvecklad verksamhet i denna kvartalsrapport.

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av tredje kvartalet 2014

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) torsdagen den 23 oktober. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 850556474
Storbrittanien: +44 2033645374
USA: +18557532230

Kontaktpersoner:
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Allison Kirkby

Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikations-och strategichef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 13 miljoner kunder i 9 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.