Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 01 2014, 12:10 PM CET

Konkurrensmyndigheten har gett sitt preliminära ställningstagande gällande avtal mellan Tele2 Norge och TeliaSonera.

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den norska Konkurrensmyndigheten meddelar idag ett preliminärt avslag gällande TeliaSonera/Netcoms uppköp av Tele2 Norge. Beskedet är nu ute för remiss och parterna ska leverera sina svar senast den 22 december. Därefter kommer Konkurrensmyndigheten att göra ytterligare en värdering baserat på parternas kommentarer innan att slutgiltigt besked ges. 

Mats Granryd, koncernchef för Tele2 AB kommenterar: ”Vi är bekymrade över den norska konkurrensmyndighetens preliminära beslut att ge avslag, trots eftergifter som erbjudits till den tredje operatören i Norge. Detta kan potentiellt äventyra konkurrensen på den norska mobilmarknaden med två starka alternativa spelare till den dominerande operatören.”

I nästa steg kommer Tele2 tillsammans med TeliaSonera att utvärdera det preliminära beslutet från Konkurrensmyndigheten och svara med lämpliga åtgärder.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 Sverige, Telefon: +46 702 73 48 79


TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.