Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 12 2014, 5:47 PM CET

Pressmeddelande årsstämma 2014

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Berg, Mia Brunell Livfors, Erik Mitteregger, Mike Parton, Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti samt valde Lorenzo Grabau och Irina Hemmers till nya styrelseledamöter. Mike Parton omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade om en kontantutdelning om 4,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 15 maj 2014 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 20 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Tele2s aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2014, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 700 000 C-aktier samt återköpa samtliga C-aktier i bolaget, och
  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Erik Mitteregger, Lorenzo Grabau och Irina Hemmers utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Lars Berg utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Carla Smits-Nusteling, Lorenzo Grabau och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

För mer information, kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79
Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.