Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 17 2014, 5:13 PM CET

Pressmeddelande med anledning av Svenska Dagbladets artikel med rubriken "Hemlig rapport kan-fälla Tele2"

Stockholm - Med anledning av den artikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 17 oktober 2014 med titeln "Hemlig rapport kan fälla Tele2" utfärdar Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) följande pressmeddelande.

Artikeln fokuserar på Tele2s verksamhet i Kazakstan och hänvisar till en "hemlig rapport". Tidningen skriver att det enligt rapporten finns anledning att höja varningsflaggor – även om det inte finns några bevis för någon olaglig verksamhet som rör korruption.

– I artikeln tas flera viktiga frågor upp som vi tar på största allvar. Däremot framförs det inte någon ny information i artikeln, som vi inte redan undersökt. Vi är väl bekanta med företagsklimatet i Kazakstan. Innan vi gav oss in på denna marknad utförde vi därför en grundlig due diligence-process, där vi kontrollerade relevanta risker, partners, betalningar, säljare och den politiska situationen. Inget i denna process eller i de etiska riktlinjer som är fastlagda i vår Code of Business Conduct, gav oss anledning att avstå från att etablera oss på den kazakiska marknaden och ingå ett avtal med Asianet. Som en del av vår riskhanteringsprocess fortsätter vi emellertid att se över situationen. Vi fortsätter också att kontinuerligt se över våra rutiner, konstaterar Mats Granryd, vd och koncernchef för Tele2 AB.

Tele2 är medvetet om de rykten som uppstått kring Aigul Nurievas ägande av Asianet. Frågan har utvärderats av tredje part och av Tele2 som är övertygade om att hon är den verkliga huvudmannen och registrerade ägaren av Asianet.

Tele2 är ett värderingsstyrt företag med nolltolerans för korruption och bedrägeri. Företaget kommer att fortsätta att bedöma och utvärdera sina investeringar, verksamheter och partnerskap i Kazakstan. Tele2 kommer att och ge ytterligare information om vår verksamhet i landet på tele2.com. Om Tele2 skulle få ny information som tyder på oegentligheter kommer vi att agera.

För mer information, kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef på Tele2, Telefon: +46 702 73 48 79.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 13 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.