Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 28 2014, 8:00 AM CET

Tele2 AB: Förändring i antalet röster i Tele2 AB

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att A-aktier omklassificerats till B-aktier. 

Antalet utestående aktier i Tele2 AB (publ) uppgår per den 28 februari 2014 till 448 783 339 aktier, varav 20 260 910 A-aktier med tio röster vardera samt 425 373 429 B-aktier och 3 149 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 631 131 529. Under februari månad är antalet aktier i bolaget oförändrat jämfört med föregående månad. Antalet röster i bolaget har dock under februari månad minskat med 3 654 stycken till följd av att 406 A-aktier omklassificerats till B-aktier.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2014.

För mer information, kontakta:

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Downloads