Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 12 2014, 12:53 PM CET

Tele2 AB lanserar sin nya strategi – ett av målen är att öka produktiviteten

London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) lanserar idag sin nya strategi inkluderat “The Challenger Program”. Programmet innebär att Tele2 gruppen steg för steg ska förändra produktiviteten inom koncernen.  Som en del av programmet förväntar Tele2 kunna göra årliga besparingar på drygt en miljard kronor från och med 2018. Programmet beräknas totalt kosta drygt en miljard kronor.

Under dagens analytiker och journalistträff i London meddelade Tele2 ett nytt program som kommer att implementeras för att fortsätta stärka organisationen och driva industriförändring. The Challenger Program är en del av ett strategiskt initiativ för att steg för steg förändra produktiviteten, vilket är en av Tele2s strategiska pelare som kommer att antas under 2015. De andra tre strategiska initiativen är att agera Value Champions, göra fokuserade teknikval samt att dra nytta av våra vinnande människor och kultur.

Mats Granryd, koncernchef för Tele2 AB, kommenterar: “Tele2 är sprunget ur en idé om att utmana etablissemanget - status quo. Vi är entreprenörer och har bevisat gång på gång att vi aldrig kommer att bli en helt vanlig telekomoperatör. Vi välkomnar förändring och kommer alltid att ta oss an förändring före förändring tar sig an oss. Vi har aldrig varit starkare än vi är idag. Vår organisation växer och vi har framgångsrikt tagit ledningen i att gå över till en datacentrerad modell. Detta sätter oss i en stark position gentemot resten av industrin. Det är därför vi gör detta nu, då vi har möjligheten att fullt ut förbereda oss för framtiden genom lanseringen av vår nya strategi och The Challenger Program.”

Programmet kommer att fokusera på att öka produktiviteten genom att göra en helhetsöversyn av organisationen. Tele2 kommer att öka produktiviteten genom att förenkla sättet bolaget interagerar med kunder samt konsolidera och förändra organisationen så att den fungerar ännu bättre och smartare. Programmet kommer att kräva investeringar på drygt en miljard kronor. Investeringen kommer sannolikt att fördelas enligt följande; 20 procent under år 1, 50 procent under år 2 och 30 procent under år 3. Besparingarna från investeringarna kommer att ske i en något långsammare takt under år 1 och år 2, men uppnå fullt årstakt på drygt en miljard kronor mellan år 3 och 4. Därför förväntas 2015 påverkas negativt med upp till 100 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, tel: +46 702 73 48 79.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.