Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 08 2014, 8:00 AM CET

Tele2 AB: Valberedningens förslag gällande val av styrelseledamöter

Inför Tele2 ABs (publ.) (“Tele2”) årstämma för aktieägarna den 12 maj 2014 kommer valberedningen, som består av representanter från Investment AB Kinnevik, Nordea Fonder, SEB Investment Management AB och Swedbank Robur fonder, att föreslå omval av Lars Berg, Mia Brunell Livfors, Erik Mitteregger, Mike Parton, Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti till styrelseledamöter samt val av Lorenzo Grabau och Irina Hemmers till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även omval av Mike Parton som ordförande för styrelsen.

Lorenzo Grabau är styrelseledamot i Investment AB Kinnevik (publ), Millicom International Cellular S.A., Zalando AG, samt styrelseledamot och delar ordförandeskapet i CTC Media, sedan 2013. Han är sedan 2011 även styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB (publ) och SoftKinetic BV. Lorenzo var fram till 2011 Partner och verkställande direktör på Goldman Sachs i London. Lorenzo började arbeta på Goldman Sachs 1994 och under hans 17 år på Goldman Sachs hade han ett antal chefsbefattningar inom sektorerna detaljhandel, media- och online samt private equity. Lorenzo började sin karriär inom investment banking på Merrill Lynch 1990, och var under fem år verksam inom bankens avdelning för företagsförvärv i London och New York. Lorenzo tog sin examen från Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Italien.  

Irina Hemmers var fram till 2013 Partner på Apax Partners Global Media Investment Team, där hon började arbeta 2001. Irina var styrelseledamot i Trader Corporation, Trader Media Group och Top Right Group fram till 2013, i Hit Entertainment fram till 2012, i Incisive Media/American Lawyer Media fram till 2009, samt i SULO Group fram till 2007. Under hennes 12 år på Apax Partners arbetade Irina i München, Hongkong och London. Irina började sin karriär på McKinsey & Company i Wien 1996. Hon har en MSc i International Business och Economic Studies från Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österrike och en MPA från John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA.

Cristina Stenbeck, ordförande för valberedningen, kommenterade: ”Valberedningen är nöjda med att ha rekryterat Lorenzo Grabau och Irina Hemmers. Lorenzo och Irina kommer att stärka styrelsen ytterligare inom områden som media, online, operationell expertis samt finansiell och strategisk expertis. Vi är glada att kunna nominera dessa två mycket kvalificerade personer för nyval till Tele2 ABs styrelse. Samtidigt vill jag passa på att, å valberedningens vägnar, tacka John Hepbrun och John Shakeshaft för deras ovärderliga bidrag till styrelsearbetet under de gångna åren. John Shakeshaft har varit avgörande under de senaste elva åren, inte bara som en styrelsemedlem, utan även som ordförande i revisionsutskottet, för att driva bolagets strategiska omvandling. John Hepburn har suttit i styrelsen i nio år, och har lett arbetet i ersättningsutskottet för att säkerställa att Tele2s medarbetare har incitament som inte bara är i linje med aktieägarnas förväntan, utan även ger motivation att driva värdetillväxt.”

Valberedningens kompletta förslag presenteras i kallelsen till Tele2s årsstämma 2014.

För ytterligare information kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Telefon: +46 702 73 48 79

Viktor Wallström, Pressfrågor, Telefon: +46 703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Downloads