Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige apr 08 2014, 1:02 PM CET

Tele2 välkomnar beslut om EU-datalagringsdirektivets ogiltigförklarande

Europeiska Unionens datalagringsdirektiv är ogiltigt. Det konstaterar EU-domstolen i ett domslut som blev offentligt i dag. Datalagringsdirektivet har inneburit att svenska bolag varit tvungna att spara data i minst sex månader för brottsbekämpande myndigheter – dagens besked ställer frågan om svenska lagen bör rivas upp på sin spets.

– Vi har varit konsekventa i vår kritik av datalagringsdirektivets mycket långtgående konsekvenser för våra kunder. Det EU-domstolen konstaterar är just vad vi framfört, att kraven på lagring är för långtgående och inkräktar för mycket på våra kunders integritet. Därför välkomnar vi dagens beslut, säger Stefan Backman, chefsjurist Tele2 Sverige.

EU:s datalagringsdirektiv infördes i svensk lag den första maj 2012. I korthet går direktivet, så som implementerat i Sverige, ut på att internet- och telefonoperatörer tvingas lagra uppgifter om sina kunders trafikdata, inklusive mail, telefonsamtal, sms och positioneringsdata i samband med samtal, i minst sex månader. Syftet är att  myndigheter ska kunna begära ut data i samband med utredningar.

– Svenska myndigheter ska ha goda möjligheter i sitt utredningsarbete men det får inte ske till vilket pris som helst. Vi förutsätter att den svenska regeringen nu river upp den svenska lagstiftningen som implementerats med uttalat stöd av datalagringsdirektivet, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Downloads

Bilder

  • Stefan-Backman-Chefsjurist-Tele2-Sverige.jpg