Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 16 2015, 2:14 PM CET

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 2 300 000 C-aktier.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det mål- och prestationsbaserade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2-koncernen som godkändes av årsstämman den 19 maj 2015.

Nordea Bank AB (publ) förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 1,25 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av Tele2 för 1,25 kr per aktie.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Tele2 innehar sedan tidigare 1 299 000 C-aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Wallström, Kommunikationschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52


TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.