Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige jul 03 2015, 4:00 PM CET

Följdkonsekvenser till tidigare driftstörning i Tele2s nät den 23 februari och den 16 april 2015

I samband med två driftstörningar i Tele2 Sveriges nät - den 23 februari respektive den 16 april - har Tele2 kunnat konstatera att en begränsad grupp kunder, cirka 3000, kunnat få MMS skickade till sig med felaktigt avsändar-ID angivet.

Det innebär i praktiken att avsändar-telefonnumret för ett MMS kan ha visats felaktigt för mottagaren. Orsaken till båda integritetsincidenterna var ett mjukvarufel. Efter det inträffade har Tele2 informerat de berörda kunder som Tele2 har kunnat identifiera. Tele2 har också infört tydligare processer och rutiner för de operativa system som hanterar MMS-tjänsten för att det inträffade inte ska upprepas.

Det bakomliggande skälet till driftstörningarna i näten den 23 februari konstaterades i utredningsarbetet vara ett fel i en teknisk utrustning.