Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 30 2015, 8:30 AM CET

Förändring i antalet aktier för Tele2

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier Tele2 innehar har ökat med 2 300 000 aktier.

Förändringen avser 2 300 000 C-aktier som nyemitterats under december och 1 700 000 av dessa har därefter omvandlats till B-aktier för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till deltagare i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som godkändes av årsstämman den 19 maj 2015.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per den 31 december 2015 till 451 083 339 aktier, varav 20 260 910 A-aktier med tio röster vardera samt 428 923 429 B-aktier och 1 899 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 633 431 529.  Det totala antalet röster i bolaget exklusive Tele2s eget innehav om 2 995 972 B-aktier och 1 899 000 C-aktier uppgår till 628 536 557 röster.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.