Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 06 2015, 9:00 AM CET

Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2015 har Mike Parton, styrelseordförande, sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B).

Valberedningen består av Mike Parton i egenskap av styrelseordförande, Lorenzo Grabau utsedd av Investment AB Kinnevik, Mathias Leijon utsedd av Nordea fonder, Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, samt Hans Ek utsedd av SEB Investment Management AB.

De fyra aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 56 procent av det totala antalet röster i Tele2. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första sammanträde.

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Pontus Ericson, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.