Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 05 2015, 1:01 PM CET

Tele2 AB: Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelade i dag att Mia Brunell Livfors har informerat valberedningen i Tele2 AB (publ) (”Tele2”) att hon avböjer omval till styrelsen i Tele2 med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den första juni 2015.

Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att minska antalet föreslagna styrelseledamöter från åtta till sju. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse i Tele2 är således omval av Mike Parton, Lorenzo Grabau, Irina Hemmers, Erik Mitteregger, Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti till styrelseledamöter, samt val av Eamonn O’Hare till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Mike Parton omväljs till styrelsens ordförande.

Tele2s årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2015. Valberedningen består av ledamöter utsedda av Investment AB Kinnevik, Nordea Fonder, Andra AP-fonden och Swedbank Robur fonder.   

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, telefon 0702 73 48 79.
Viktor Wallström, Presschef, Tele2 AB, telefon 0703 63 53 27.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.