Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 16 2015, 8:00 AM CET

Tele2 AB: Valberedningens förslag gällande val av styrelseledamöter

Inför Tele2 ABs (publ.) ("Tele2") årsstämma för aktieägarna tisdagen den 19 maj 2015, föreslår valberedningen i Tele2, som består av ledamöter utsedda av Investment AB Kinnevik, Nordea Fonder, Andra AP-fonden och Swedbank Robur fonder, omval av Mike Parton, Lorenzo Grabau, Irina Hemmers, Mia Brunell Livfors, Erik Mitteregger, Carla Smits-Nustling och Maria Zanotti till styrelseledamöter, samt val av Eamonn O'Hare som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår även omval av Mike Parton som ordförande för styrelsen. Lars Berg har avböjt omval.

Eamonn O’Hare var finanschef och styrelseledamot för Virgin Media från 2009 fram till dess att bolaget såldes till Liberty Global 2013. Mellan 2005-2009 var Eamonn finanschef för den engelska verksamheten hos Tesco, ett av världens största dagligvaruhandelsföretag. Innan han började på Tesco var Eamonn finanschef och styrelseledamot för Energis Communications och dessförinnan så hade han under tio år en rad olika ledande befattningar på PepsiCo i Europa, Asien och Mellanöstern. Eamonn är grundare, styrelseordförande och verkställande direktör för Zegona Communications, ett investeringsbolag med inriktning mot den europeiska media- och telekomsektorn. Eamonn är även styrelseledamot i Dialog Semiconductor, en ledande leverantör av avancerad konsumentnära teknik till världens största och mest välkända tillverkare av mobila enheter.

Cristina Stenbeck, ordförande för valberedningen, kommenterar: "Valberedningen är nöjda med att ha rekryterat Eamonn O'Hare till Tele2 styrelse. Eamonn tillför styrelsen kompletterande kunskaper som kommer att bidra till att Tele2 kan fortsätta att vara marknadsledande på den snabbt föränderliga och växande europeiska telekommarknaden, där Tele2 har lyckats kapitalisera på datatillväxt och positionera bolaget som ett tjänsteföretag väl rustat för att möta konsumenternas behov. Därutöver kommer Eamonn att bidra med värdefulla insikter i styrelsens nuvarande arbete med ramverket för Tele2s kapitalallokering. Vi är mycket glada över att kunna nominera en så kvalificerad person till Tele2s styrelse.”

Cristina Stenbeck kommenterar vidare: "Jag skulle även, å valberedningens vägnar, vilja ta tillfället i akt att tacka Lars Berg för hans arbete under de fem år han varit styrelseledamot i Tele2, vilket har varit en tid av kritisk strategisk omvandling".

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Tele2s årsstämma 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46702 73 48 79.
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46703 63 53 27.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.