Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 20 2016, 7:00 AM CET

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2016.

Vd-kommentar:
”Jag är nöjd med den underliggande trenden och utvecklingen under kvartalet, som visat en stark utveckling av den mobila verksamheten på alla våra större marknader. Vår strategi för ökat kundvärde, i kombination med ett osvikligt fokus på att kombinera de bästa trådlösa teknologierna med en kostnadsstruktur som kännetecknar en utmanare, gör att vi kommer att kunna skapa ett hållbart mervärde för våra kunder, anställda och aktieägare.”

Finansiella höjdpunkter:

  • Tele2 ABs nettoomsättning uppgick till 6 961 (6 791) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 562 (1 599) miljoner kronor.
  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen ökade med 6 procent
  • Rekordhöga mobila tjänsteintäkter från slutkund i Sverige
  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund i Nederländerna ökade med 15 procent
  • Starkt EBITDA-bidrag från Sverige, Baltikum och Kazakstan
  • Nettoförlust på grund av nedskrivning av goodwill i Nederländerna

Viktiga händelser efter kvartalet:

  • Styrelsen för Tele2 har beslutat om en nyemission om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma
  • EU-godkännande av förvärvet av TDC

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av tredje kvartalet 2016
En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) torsdagen den 20 oktober 2016. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q3 Interim Report 2016”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5065 3937
UK: +44 (0)20 3427 1902
US: +1 212 444 0412

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 46 52
Angelica Gustafsson, pressfrågor, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående IR-chefs försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 07:00 CET.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015