Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 30 2016, 8:00 AM CET

Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

Stockholm - Tele2 AB (publ), (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Tele2 har ökat med 615 304 aktier.

Förändringen avser 10 280 A-aktier och 605 024 B-aktier som nyemitterats under december i enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 27 oktober 2016 om en företrädesemission för att, i samband med förvärvet av TDC Sverige, bibehålla bolagets finansiella styrka.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per den 30 december 2016 till 506 900 012 aktier, varav 22 793 523 A-aktier med tio röster vardera samt 482 207 489 B-aktier och 1 899 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 712 041 719. Det totala antalet röster i bolaget exklusive Tele2s eget innehav om 2 650 947 B-aktier och 1 899 000 C-aktier uppgår till 707 491 772 röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 737 075 809

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 08:00 CET

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.