Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 30 2016, 2:33 PM CET

Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande Mike Parton sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).

Valberedningen består av Mike Parton i egenskap av styrelseordförande, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, John Hernander utsedd av Nordea Fonder, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden, samt Martin Wallin utsedd av Lannebo Fonder.

De fyra aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 56 procent av det totala antalet röster i Tele2. Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Pontus Ericson, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tele: +46 704 26 41 42
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.