Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 21 2016, 7:00 AM CET

Tele2 förvärvar TDC Sverige och stärker sin position på den svenska företagsmarknaden

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att man förvärvar TDC Sverige för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor ("Transaktionen"). Förvärvet innebär att Tele2 blir en starkare aktör på sin hemmamarknad inom det strategiskt viktiga företagssegmentet.

TDC Sverige är en framgångsrik leverantör av företagstjänster i Sverige, som förser både den offentliga sektorn och många svenska bolag med kompletta lösningar för sina kommunikationsbehov. TDC Sverige har en stark position inom attraktiva produktsegment, och en historik av att generera lönsam tillväxt. Detta ledde till nettointäkter på 3,4 miljarder kronor och en EBITDA på 0,4 miljarder kronor under 2015. TDC Sverige hade 809 heltidsanställda i slutet av 2015.

Som ett resultat av förvärvet av TDC Sverige avser Tele2 skapa en ännu starkare aktör inom det svenska företagssegmentet, med fokus på kundvärde. Tillsammans kommer TDC Sverige och Tele2 att vara en utmanare som kommer att kunna erbjuda sina svenska företagskunder en mer omfattande produktportfölj. Den sammanslagna verksamheten kommer att vara väl positionerad för att kunna dra nytta av tillväxttrender i branschen, såsom ökande användningen av datatjänster, ”Managed Services” och övergången till molnbaserade plattformar.

Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2 AB, kommenterar: "Vårt förvärv av TDC Sverige är i linje med vår strategi att vara ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Den här affären innebär en unik möjlighet för Tele2 att expandera vårt utbud av tjänster inom företagsmarknaden. Affären kompletterar mycket väl vår befintliga verksamhet i Sverige, och ger oss möjlighet att möta den globala trenden med stora företagskunder som kräver ett allt bredare utbud av kommunikations- och nättjänster. För våra aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige att innebära ett betydande värdeskapande genom de synergier affären kommer att generera."

Samuel Skott, Executive Vice President och vd för Tele2 Sverige, kommenterar: "Genom att kombinera Tele2s och TDC Sveriges kraftfulla verksamheter i Sverige, skapas en ännu starkare leverantör av kommunikationstjänster för företag. Tele2 har traditionellt varit en stark aktör inom mobiltelefoni och fast telefoni medan TDC Sverige har legat steget före inom ”Network-as-a-Service”, ”Unified Communications” och hårdvara. Dessa unika profiler kompletterar varandra väldigt väl och kommer att generera ännu större kundvärden framöver."

I samband med Transaktionen föreslår Tele2 att en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor genomförs ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kommer att beslutas av en extra bolagsstämma. Transaktionen är inte villkorad av finansiering genom företrädesemissionen, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. Företrädesemissionen föreslås för att bibehålla bolagets finansiella styrka, är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2016.

Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2016.

Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operativa kostnader och investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning. Preliminärt estimat för integrationskostnader och övriga engångskostnader, som krävs för att uppnå Transaktionens synergier, uppgår till cirka 750 miljoner kronor.

Transaktionen
Tele2 kommer att förvärva hela TDCs svenska verksamhet för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor.

Finansiering
Transaktionen är inte villkorad av att finansieras genom en företrädesemission, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. I samband med Transaktionen avser Tele2 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor för att bibehålla bolagets finansiella styrka. Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,04% av det totala antalet aktier och 47,58% av antalet röster i Tele2), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen och Nordea Bank AB (publ) har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd i fjärde kvartalet 2016.

Extra bolagsstämma
För att besluta om företrädesemissionen kommer en extra bolagsstämma att hållas. Företrädesemissionen beräknas vara genomförd i slutet av 2016. Ytterligare detaljer kommer att följa och kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras separat och även göras tillgänglig på www.tele2.com

Press- och analytikerkonferens
Tele2 bjuder in till en press- och analytikerkonferens som arrangeras i Myntkabinettet, Slottsbacken 6, i Stockholm kl. 12:00 (11:00 brittisk tid, 06:00 New York-tid) den 21 juni, 2016. Press- och analytikerkonferensen kommer att hållas på engelska och även kunna följas via webcast på www.tele2.com

En lättare lunch kommer att serveras på plats.

Samtalsinformation:
För att säkerställa att du är ansluten till telefonkonferensen, vänligen ring in några minuter på förhand för att registrera dig.

Bekräftelsekod: 5417211 eller fråga efter Tele2

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0) 8 5352 6408

UK: +44 (0) 20 3427 1906
USA: +1 718 354 1359

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2016 kl. 07:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27

Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor.