Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige jul 19 2016, 12:45 PM CET

Tele2 kommenterar förslag till avgörande i datalagringsmål

Idag presenterade generaladvokaten vid EU-domstolen sitt förslag till avgörande i det så kallade datalagringsmålet mellan Tele2 och Post- och Telestyrelsen (PTS). Generaladvokaten är av uppfattningen att lagring endast får ske under förutsättning av att den omgärdas av strikta regler kring tillgång etc. och att det svenska systemet brister på ett flertal punkter när det gäller dessa regler. Den svenska datalagringen står därmed i strid bl.a. med de grundläggande fri- och rättigheterna i EU:s rättighetsstadga. Tele2 välkomnar beskedet.

Den danske generaladvokaten vid EU-domstolen presenterade i dag sitt förslag till avgörande i det pågående datalagringsmålet mellan Tele2 och Post- och Telestyrelsen. Generaladvokaten är av uppfattningen att lagring endast får ske under förutsättning av att den omgärdas av strikta regler kring tillgång etc. och att det svenska systemet brister på ett flertal punkter när det gäller dessa regler. Detta betyder att den Svenska datalagringen därmed står i strid bl.a. med de grundläggande fri- och rättigheterna i EU:s rättighetsstadga.

– Vi vet att den personliga integriteten är viktig för våra kunder samtidigt som vi har förståelse för att de brottsbekämpande myndigheterna är i behov av någon form av datalagring för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Vi ser nu fram mot EU-domstolens slutliga dom i målet men hoppas oavsett den slutliga utgången i målet få se ett väsentligt mer balanserat datalagringssystem i Sverige där man tar höjd för båda dessa intressen. Enbart generaladvokatens kritik borde vara tillräcklig för att motivera en reell översyn av nuvarande system, säger Stefan Backman, Chefsjurist Tele2 Sverige.

Trots att EU-domstolen redan i april 2014 ogiltigförklarat det så kallade datalagringsdirektivet har PTS ålagt Tele2 att återuppta datalagring, vilket Tele2 i flera instanser överklagat. Det pågående datalagringsmålet berör bland annat hur svensk lagstiftning förhåller sig till denna rättspraxis. Ett förslag till avgörande från generaladvokaten vid EU-domstolen innebär en viktig utvärdering av frågorna i målet och en indikation på hur EU-domstolen sedan kan komma att behandla dessa. EU-domstolens dom i målet väntas falla mot slutet av året.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Selander, Presschef Tele2 Sverige, tfn: 070-426 40 06