Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 09 2017, 6:00 PM CET

Årsstämma 2017

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sofia Arhall Bergendorff, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Irina Hemmers, Eamonn O’Hare, Mike Parton och Carla Smits-Nusteling samt valde Anders Björkman till ny styrelseledamot. Mike Parton omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Thomas Strömberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016 och beslutade om en utdelning om 5 kronor 23 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 11 maj 2017 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 16 maj 2017. Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, ordning för valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,

  • anta ett långsiktigt, aktiebaserat, incitamentsprogram för 2017, innefattande beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 450 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget, samt beslut om att överlåta högst 2 000 000 egna B-aktier till deltagarna i programmet,

  • anta ett nytt långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram för Tele2-anställda som har en direkt påverkan på värdeskapandet i Tele2s bolag inom sakernas internet (internet-of-things),

  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och, Cynthia Gordon, Irina Hemmers och Mike Parton utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Georgi Ganev utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Anders Björkman och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj, 2017 kl. 18:00 CEST.

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.