Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jan 26 2017, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2016

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2016.

Vd-kommentar:
”Jag vill betona hur oerhört stolt jag är över alla Tele2-medarbetare och den fortsatt positiva utvecklingen vi upplever för hela verksamheten. Vi kommer att bibehålla vårt målmedvetna fokus på datakapitalisering på våra etablerade marknader och investeringsmarknader. Under 2017 fortsätter vi våra disciplinerade investeringar både inom mobilverksamheten i Nederländerna och för den ökade integrationstakten av TDC Sverige. Vår guidning och reviderade utdelningspolicy avspeglar koncernens utveckling och den tilltro vi har till vår förmåga att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, kunder och anställda.”

Finansiella höjdpunkter bokslutskommunikén 2016:

  • Tele2s nettoomsättning under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 8 217 (6 943) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 459 (1 337) miljoner kronor

  • Fortsatt tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund i ett ensiffrigt mittenspann

  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund i Sverige och Baltikum ökade med 4 procent (exkl. TDC) respektive 12 procent

  • Över en miljon mobilkunder i Nederländerna

  • Stark EBITDA-tillväxt om 4 procent

  • Nettoförlust för kvartalet, främst beroende på omstrukturerings- och integrationskostnader

  • Förvärvet av TDC genomfördes 31 oktober 2016

  • Företrädesemission slutförd. Totalbelopp om 2 910 miljoner kronor efter emissionskostnader

  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 5,23 kronor per aktie och ämnar föreslå en utdelning för 2017 på 4,00 kronor per aktie.

Rapporten finns tillgänglig på tele2.com.

Presentation av bokslutskommunikén 2016
En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 EST) torsdagen den 26 januari. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q4 Interim Report 2016.”

Telefonnummer: 
Sverige: +46(0)8 5033 6539
Storbritannien: +44(0)20 3427 1901

USA: +1646 254 3363

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Kristoffer Carleskär, IR-frågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 45 19

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2016 kl. 07:00 CET.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.